Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: vrouw
Initialen: M.C.
Achternaam: Fuhler
Titels: mr. MPA

Rechtbank Noord-Nederland

  Beroepsgegevens

 1. Functie : senior rechter A

  Instantie : Rechtbank Noord-Nederland

  Datum ingang : 01-01-2013

 2. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Datum ingang : 01-03-2014

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Voorzitter

  Instantie : Klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Drenthe

  Plaats : Assen

  Datum ingang : 01-01-2011

  Soort bedrijf/instantie : jeugdzorginsttelling

  Bezoldigd : Ja

 2. Functie : Lid Raad van Toezicht/Beheer

  Instantie : school Lyndensteyn

  Plaats : Beetsterzwaag

  Datum ingang : 30-09-2004

  Datum eind : 01-01-2014

  Soort bedrijf/instantie : school

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Sectorvoorzitter

  Instantie : Rechtbank Assen

  Datum ingang : 16-05-2005

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : senior rechter A

  Instantie : Rechtbank Assen

  Datum ingang : 16-05-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank Assen

  Datum ingang : 01-01-2011

  Datum eind : 15-05-2011

 4. Functie : Vice-president

  Instantie : Rechtbank Assen

  Datum ingang : 16-05-2005

  Datum eind : 31-12-2010

 5. Functie : Rechter

  Instantie : Rechtbank Leeuwarden

  Datum ingang : 26-09-2001

  Datum eind : 15-05-2005

 6. Functie : Officier eerste klasse

  Instantie : Arrondissementsparket Leeuwarden

  Datum ingang : 01-05-1998

  Datum eind : 25-09-2001

 7. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Groningen

  Datum ingang : 19-02-1996

  Datum eind : 25-09-2001

 8. Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Leeuwarden

  Datum ingang : 01-09-1992

  Datum eind : 30-04-1998

 9. Functie : Substituut-officier

  Instantie : Arrondissementsparket Leeuwarden

  Datum ingang : 01-09-1991

  Datum eind : 31-08-1992

 10. Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Instantie : Rechtbank Groningen

  Datum ingang : 01-09-1985

  Datum eind : 31-08-1991

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-07-2015

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Functie : senior raadsheer

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-2015

  Soort bedrijf/instantie : Jeugdzorginstelling

  Instantie : Jeugdbescherming Noord

  Functie : Coƶrdinerend voorzitter klachtencommissie

  Plaats : Groningen

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-04-2014

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Datum eind : 30-06-2015

 2. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Noord-Nederland

  Functie : senior rechter A

  Datum eind : 30-06-2015

 3. Datum ingang : 16-05-2005

  Instantie : Rechtbank Assen

  Functie : Sectorvoorzitter

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Datum ingang : 16-05-2011

  Instantie : Rechtbank Assen

  Functie : senior rechter A

  Datum eind : 31-12-2012

 5. Datum ingang : 01-01-2011

  Instantie : Rechtbank Assen

  Functie : senior rechter

  Datum eind : 15-05-2011

 6. Datum ingang : 16-05-2005

  Instantie : Rechtbank Assen

  Functie : Vice-president

  Datum eind : 31-12-2010

 7. Datum ingang : 26-09-2001

  Instantie : Rechtbank Leeuwarden

  Functie : Rechter

  Datum eind : 15-05-2005

 8. Datum ingang : 01-05-1998

  Instantie : Arrondissementsparket Leeuwarden

  Functie : Officier eerste klasse

  Datum eind : 25-09-2001

 9. Datum ingang : 19-02-1996

  Instantie : Rechtbank Groningen

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 25-09-2001

 10. Datum ingang : 01-09-1992

  Instantie : Arrondissementsparket Leeuwarden

  Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Datum eind : 30-04-1998

 11. Datum ingang : 01-09-1991

  Instantie : Arrondissementsparket Leeuwarden

  Functie : Substituut-officier

  Datum eind : 31-08-1992

 12. Datum ingang : 01-09-1985

  Instantie : Rechtbank Groningen

  Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Datum eind : 31-08-1991

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-2011

  Soort bedrijf/instantie : jeugdzorginsttelling

  Instantie : Klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Drenthe

  Functie : Voorzitter

  Plaats : Assen

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 01-01-2015