Over deze website

Op namenlijst.rechtspraak.nl worden nevenfuncties van diverse functionarissen in de rechtspraak geregistreerd. Dit publieke register is enkel toegankelijk op deelniveau, dus als je weet wat je zoekt. Open Rechtspraak maakt deze informatie direct toegankelijk.

Over Open State Foundation

Open State Foundation (OSF) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en heeft als missie het bijdragen aan een digitaal transparante overheid en daarmee een controleerbare en vitale democratie.

Om te komen tot een open overheid werkt OSF aan het ontsluiten van informatie van publieke instellingen als open data, en het bevorderen van hergebruik van die data door burgers, journalisten, maatschappelijke organisaties, kunstenaars, wetenschappers, ambtenaren, beleidsmakers en volksvertegenwoordigers.

Meer over ons

Kom in contact met ons

Onze contactgevens tref je aan op onze eigen website.

Neem contact op

Steun ons werk

Ben je er net als wij van overtuigd dat iedereen vrij moet kunnen beschikken over vitale overheidsinformatie over bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg of het klimaat? Steun dan Open State Foundation in haar missie voor digitale transparantie bij de overheid.

We kunnen je eenmalige of periodieke donatie heel erg goed gebruiken bij het ontsluiten van informatie als open data en het beschikbaar maken ervan voor hergebruikers zoals journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, start-ups, kunstenaars en burgers.

Draag bij aan onze missie, zodat we samen de democratie versterken en maatschappelijke en economische waarde creƫren. Doneren kan eenvoudig via het formulier hieronder. Liever rechtstreeks overmaken? Dat kan uiteraard ook: NL50 ABNA 0490685897 tnv. Open State Foundation. Alvast ontzettend bedankt!

Goed om te weten: Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doneren