Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: vrouw
Initialen: M.
Achternaam: Iedema
Titels: mr.

Rechtbank Midden-Nederland

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter

  Instantie : Rechtbank Midden-Nederland

  Datum ingang : 01-01-2013

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Lid

  Instantie : Landelijke klachtencommissie P.C. Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie

  Plaats : Utrecht, Rotterdam

  Datum ingang : 01-09-1998

  Soort bedrijf/instantie : landelijke klachtencommissie

  Bezoldigd : Ja

  Voorgaande betrekkingen

 1. Functie : Advocaat-Generaal

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Plaats : Amsterdam

  Datum ingang : 01-07-2008

  Datum eind : 01-06-2010

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter

  Instantie : Rechtbank Zwolle

  Datum ingang : 01-06-2010

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Datum ingang : 01-07-2008

  Datum eind : 31-05-2010

 3. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Datum ingang : 01-09-2006

  Datum eind : 01-07-2008

 4. Functie : Officier

  Instantie : Arrondissementsparket Zwolle

  Datum ingang : 01-09-2006

  Datum eind : 30-06-2008

 5. Functie : Officier

  Instantie : Arrondissementsparket Alkmaar

  Datum ingang : 01-02-2003

  Datum eind : 31-08-2006

 6. Functie : Officier

  Instantie : Arrondissementsparket Alkmaar

  Datum ingang : 01-02-2002

  Datum eind : 31-01-2003

 7. Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Datum ingang : 01-04-1997

  Datum eind : 31-01-2002

 8. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Datum ingang : 01-12-2000

  Datum eind : 31-08-2001

Rechtshof Amsterdam

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-06-2015

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : Raadsheer

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-09-2013

  Soort bedrijf/instantie : beroepscommissie (rechtspositie onderwijsmedewerkers)

  Instantie : Commissie van Beroep voor het Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs

  Functie : Lid van een commissie van beroep voor het bijzonder onderwijs

  Plaats : Den Haag en Utrecht

  Bezoldigd : Ja

 2. Datum ingang : 01-09-1998

  Soort bedrijf/instantie : landelijke klachtencommissie

  Instantie : Landelijke klachtencommissie P.C. Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie

  Functie : Lid

  Plaats : Utrecht, Rotterdam

  Bezoldigd : Ja

  Voorgaande betrekkingen

 1. Datum ingang : 01-07-2008

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Functie : Advocaat-Generaal

  Plaats : Amsterdam

  Datum eind : 01-06-2010

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-06-2014

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-05-2015

 2. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Midden-Nederland

  Functie : Rechter

  Datum eind : 31-05-2015

 3. Datum ingang : 01-06-2010

  Instantie : Rechtbank Zwolle

  Functie : Rechter

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Datum ingang : 01-07-2008

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Functie : Advocaat-generaal

  Datum eind : 31-05-2010

 5. Datum ingang : 01-09-2006

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Functie : Advocaat-generaal

  Datum eind : 01-07-2008

 6. Datum ingang : 01-09-2006

  Instantie : Arrondissementsparket Zwolle

  Functie : Officier

  Datum eind : 30-06-2008

 7. Datum ingang : 01-02-2003

  Instantie : Arrondissementsparket Alkmaar

  Functie : Officier

  Datum eind : 31-08-2006

 8. Datum ingang : 01-02-2002

  Instantie : Arrondissementsparket Alkmaar

  Functie : Officier

  Datum eind : 31-01-2003

 9. Datum ingang : 01-04-1997

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Datum eind : 31-01-2002

 10. Datum ingang : 01-12-2000

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-08-2001