Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: vrouw
Initialen: J.
Achternaam: Calkoen-Nauta
Titels: mr.

Rechtshof Den Haag

  Beroepsgegevens

 1. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Datum ingang : 01-01-2013

 2. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Den Haag

  Datum ingang : 01-04-2015

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Bestuurslid

  Instantie : Stichting Vrienden van Oud Hindelooper Kunst A. Roosje anno 1894

  Plaats : Hindelopen

  Datum ingang : 11-04-2014

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Bezoldigd : Nee

 2. Functie : Lid van de Raad van Advies en master Jeugdrecht

  Instantie : Universiteit van Leiden

  Plaats : Leiden

  Datum ingang : 01-06-2012

  Soort bedrijf/instantie : Universiteit

  Bezoldigd : Nee

 3. Functie : Lid

  Instantie : Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Plaats : Den Haag en Utrecht

  Datum ingang : 01-08-2007

  Datum eind : 01-08-2019

  Soort bedrijf/instantie : Advies en rechtspraak op grond van de instellingswet RSJ

  Bezoldigd : Ja

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Functie : Docent

  Instantie : Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 01-01-2012

  Datum eind : 01-01-2017

  Soort bedrijf/instantie : Opleidingsinstituut rechterlijke macht

  Bezoldigd : Ja

 2. Functie : Lid Raad van Toezicht

  Instantie : De Viersprong

  Plaats : Halsteren

  Datum ingang : 01-01-2012

  Datum eind : 01-01-2016

  Soort bedrijf/instantie : Landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 01-01-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : Vice-president

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 01-02-2009

  Datum eind : 31-12-2010

 3. Functie : Rechter

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 01-02-2001

  Datum eind : 31-01-2009

 4. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 11-03-1985

  Datum eind : 31-01-2001

 5. Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 17-04-1978

  Datum eind : 10-03-1985

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Functie : senior rechter

 2. Datum ingang : 01-04-2015

  Instantie : Gerechtshof Den Haag

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 11-04-2014

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Instantie : Stichting Vrienden van Oud Hindelooper Kunst A. Roosje anno 1894

  Functie : Bestuurslid

  Plaats : Hindelopen

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 01-06-2012

  Soort bedrijf/instantie : Universiteit

  Instantie : Universiteit van Leiden

  Functie : Lid van de Raad van Advies en master Jeugdrecht

  Plaats : Leiden

  Bezoldigd : Nee

 3. Datum ingang : 01-08-2007

  Soort bedrijf/instantie : Advies en rechtspraak op grond van de instellingswet RSJ

  Instantie : Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Functie : Lid

  Plaats : Den Haag en Utrecht

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 01-08-2019

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2011

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : senior rechter

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Datum ingang : 01-02-2009

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Vice-president

  Datum eind : 31-12-2010

 3. Datum ingang : 01-02-2001

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Rechter

  Datum eind : 31-01-2009

 4. Datum ingang : 11-03-1985

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-01-2001

 5. Datum ingang : 17-04-1978

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Datum eind : 10-03-1985

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : Opleidingsinstituut rechterlijke macht

  Instantie : Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

  Functie : Docent

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 01-01-2017

 2. Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : Landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek

  Instantie : De Viersprong

  Functie : Lid Raad van Toezicht

  Plaats : Halsteren

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 01-01-2016