Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: T.
Achternaam: Liefaard
Titels: prof. dr.

Rechtbank Amsterdam

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Functie buiten de rechterlijke macht

 1. Datum ingang : 15-03-2012

  Instantie : Universiteit Leiden

  Functie : Hoogleraar

  Plaats : Leiden

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-10-2016

  Soort bedrijf/instantie : Adviesorgaan

  Instantie : De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

  Functie : Lid

  Bezoldigd : Ja

 2. Datum ingang : 08-10-2014

  Soort bedrijf/instantie : Universiteit

  Instantie : Universiteit Leiden

  Functie : Lid Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht

  Plaats : Leiden

  Bezoldigd : Nee

 3. Datum ingang : 01-01-2003

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Diverse tijdschriften en boeken

  Functie : Lid Redactie

  Bezoldigd : Ja

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-05-2014

  Soort bedrijf/instantie : Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Instantie : Ministerie van Veiligheid en Justitie / Ministerraad

  Functie : Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 31-12-2016

 2. Datum ingang : 01-06-2013

  Soort bedrijf/instantie : De Raad van Europa pleit voor vrijheid van meningsuiting en van de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid, en de bescherming van minderheden

  Instantie : Council for Penal Cooperation (PC-CP)/Council of Europe

  Functie : Expert tot PC-CP on Violence in Institutions for Juvenile Offenders

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 31-12-2014

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 15-11-2010

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2012

Rechtshof Den Haag

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Den Haag

  Datum ingang : 01-11-2017

  Functie buiten de rechterlijke macht

 1. Functie : Hoogleraar

  Instantie : Universiteit Leiden

  Plaats : Leiden

  Datum ingang : 15-03-2012

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Lid

  Instantie : De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

  Datum ingang : 01-10-2016

  Soort bedrijf/instantie : Adviesorgaan

  Bezoldigd : Ja

 2. Functie : Lid Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht

  Instantie : Universiteit Leiden

  Plaats : Leiden

  Datum ingang : 08-10-2014

  Soort bedrijf/instantie : Universiteit

  Bezoldigd : Nee

 3. Functie : Lid Redactie

  Instantie : Diverse tijdschriften en boeken

  Datum ingang : 01-01-2003

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Ja

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Functie : Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap

  Instantie : Ministerie van Veiligheid en Justitie / Ministerraad

  Datum ingang : 01-05-2014

  Datum eind : 31-12-2016

  Soort bedrijf/instantie : Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Bezoldigd : Ja

 2. Functie : Expert tot PC-CP on Violence in Institutions for Juvenile Offenders

  Instantie : Council for Penal Cooperation (PC-CP)/Council of Europe

  Datum ingang : 01-06-2013

  Datum eind : 31-12-2014

  Soort bedrijf/instantie : De Raad van Europa pleit voor vrijheid van meningsuiting en van de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid, en de bescherming van minderheden

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 31-10-2017

 2. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Datum ingang : 15-11-2010

  Datum eind : 31-12-2012