Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: J.M.A.
Achternaam: van Atteveld
Titels: mr. drs.

Rechtbank Oost-Brabant

  Beroepsgegevens

 1. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank Oost-Brabant

  Datum ingang : 01-01-2013

 2. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2013

 3. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Oost-Brabant

  Datum ingang : 01-01-2013

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Lector

  Instantie : SSR

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 01-12-2013

  Soort bedrijf/instantie : SSR

  Bezoldigd : Nee

 2. Functie : Auteur, SDU Commentaar Strafvordering

  Instantie : SDU

  Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : SDU

  Bezoldigd : Ja

 3. Functie : Docent

  Instantie : SSR

  Datum ingang : 01-01-2010

  Soort bedrijf/instantie : SSR

  Bezoldigd : Ja

 4. Functie : Lid Raad van advies

  Instantie : Equisto

  Plaats : Rotterdam

  Datum ingang : 01-11-2005

  Soort bedrijf/instantie : Equisto

  Bezoldigd : Nee

 5. Functie : Lid Raad van Toezicht

  Instantie : Theater De Lievekamp

  Datum ingang : 01-01-2008

  Datum eind : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : Theater De Lievekamp

  Bezoldigd : Nee

  Voorgaande betrekkingen

 1. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof

  Plaats : Amsterdam

  Datum ingang : 01-11-2002

  Datum eind : 31-12-2008

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2009

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 01-01-2007

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 01-01-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Functie : Vice-president

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 01-01-2009

  Datum eind : 31-12-2010

 5. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-11-2002

  Datum eind : 31-12-2008

 6. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-03-1999

  Datum eind : 31-10-2002

 7. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Datum ingang : 18-01-1999

  Datum eind : 31-10-2002

 8. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 21-12-2000

  Datum eind : 31-12-2001

 9. Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Instantie : Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 26-06-1997

  Datum eind : 28-02-1999

 10. Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Datum ingang : 01-12-1992

  Datum eind : 25-06-1997

 11. Functie : Substituut-officier

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Datum ingang : 01-12-1991

  Datum eind : 30-11-1992

 12. Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Datum ingang : 29-08-1990

  Datum eind : 30-11-1991

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Beroepsgegevens

 1. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Datum ingang : 01-12-2013

 2. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2013

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Lector

  Instantie : SSR

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 01-12-2013

  Soort bedrijf/instantie : SSR

  Bezoldigd : Nee

 2. Functie : Auteur, SDU Commentaar Strafvordering

  Instantie : SDU

  Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : SDU

  Bezoldigd : Ja

 3. Functie : Docent

  Instantie : SSR

  Datum ingang : 01-01-2010

  Soort bedrijf/instantie : SSR

  Bezoldigd : Ja

 4. Functie : Lid Raad van advies

  Instantie : Equisto

  Plaats : Rotterdam

  Datum ingang : 01-11-2005

  Soort bedrijf/instantie : Equisto

  Bezoldigd : Nee

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank Oost-Brabant

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 30-11-2013

 2. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2009

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 01-01-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Functie : Vice-president

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 01-01-2009

  Datum eind : 31-12-2010

 5. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-11-2002

  Datum eind : 31-12-2008

 6. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 01-01-2007

  Datum eind : 31-12-2008

 7. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-03-1999

  Datum eind : 31-10-2002

 8. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Datum ingang : 18-01-1999

  Datum eind : 31-10-2002

 9. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 21-12-2000

  Datum eind : 31-12-2001

 10. Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Instantie : Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 26-06-1997

  Datum eind : 28-02-1999

 11. Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Datum ingang : 01-12-1992

  Datum eind : 25-06-1997

 12. Functie : Substituut-officier

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Datum ingang : 01-12-1991

  Datum eind : 30-11-1992

 13. Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Datum ingang : 29-08-1990

  Datum eind : 30-11-1991

Rechtshof Amsterdam

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-12-2013

  Instantie : Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Functie : senior rechter

 2. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-12-2013

  Soort bedrijf/instantie : SSR

  Instantie : SSR

  Functie : Lector

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : SDU

  Instantie : SDU

  Functie : Auteur, SDU Commentaar Strafvordering

  Bezoldigd : Ja

 3. Datum ingang : 01-01-2010

  Soort bedrijf/instantie : SSR

  Instantie : SSR

  Functie : Docent

  Bezoldigd : Ja

 4. Datum ingang : 01-11-2005

  Soort bedrijf/instantie : Equisto

  Instantie : Equisto

  Functie : Lid Raad van advies

  Plaats : Rotterdam

  Bezoldigd : Nee

  Voorgaande betrekkingen

 1. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof

  Plaats : Amsterdam

  Datum ingang : 01-11-2002

  Datum eind : 31-12-2008

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Oost-Brabant

  Functie : senior rechter

  Datum eind : 30-11-2013

 2. Datum ingang : 01-01-2009

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Datum ingang : 01-01-2011

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Functie : senior rechter

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Datum ingang : 01-01-2009

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Functie : Vice-president

  Datum eind : 31-12-2010

 5. Datum ingang : 01-11-2002

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : Raadsheer

  Datum eind : 31-12-2008

 6. Datum ingang : 01-01-2007

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2008

 7. Datum ingang : 01-03-1999

  Instantie : Ressortsparket 's-Gravenhage

  Functie : Advocaat-generaal

  Datum eind : 31-10-2002

 8. Datum ingang : 18-01-1999

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-10-2002

 9. Datum ingang : 21-12-2000

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2001

 10. Datum ingang : 26-06-1997

  Instantie : Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch

  Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Datum eind : 28-02-1999

 11. Datum ingang : 01-12-1992

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Datum eind : 25-06-1997

 12. Datum ingang : 01-12-1991

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Functie : Substituut-officier

  Datum eind : 30-11-1992

 13. Datum ingang : 29-08-1990

  Instantie : Arrondissementsparket Maastricht

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Datum eind : 30-11-1991