Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: R.H.L.
Achternaam: Dallinga
Titels: mr.

Rechtbank Rotterdam

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Datum ingang : 01-01-2013

  Functie buiten de rechterlijke macht

 1. Functie : Senior-jurist directie Bestuursrechtspraak

  Instantie : Raad van State

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 13-05-1991

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Lid/ plv. voorzitter

  Instantie : Bezwaarschriftencommissie Gemeente Midden-Delfland

  Plaats : Midden-Delfland

  Datum ingang : 16-02-2004

  Soort bedrijf/instantie : gemeente

  Bezoldigd : Ja

 2. Functie : Selecteur bij het Bestuursrechtelijk tijdschrift De Gemeentestem

  Instantie : Kluwer

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-09-2003

  Soort bedrijf/instantie : uitgeverij

  Bezoldigd : Nee

 3. Functie : Medewerker onderdeel AB Kort van juridisch vakblad Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)

  Instantie : Kluwer

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-11-2000

  Soort bedrijf/instantie : uitgeverij

  Bezoldigd : Nee

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Datum ingang : 01-10-2009

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Arnhem

  Datum ingang : 13-08-2005

  Datum eind : 30-09-2009