Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: R.C.A.
Achternaam: Duindam
Titels: mr.

Rechtshof Den Haag

  Beroepsgegevens

 1. Functie : senior raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Den Haag

  Datum ingang : 01-01-2013

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : senior raadsheer

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-01-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : Vice-president

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-12-2008

  Datum eind : 31-12-2010

 3. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-05-2001

  Datum eind : 30-11-2008

 4. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-01-1996

  Datum eind : 30-04-2001

 5. Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Rotterdam

  Datum ingang : 13-11-1991

  Datum eind : 31-12-1995

 6. Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Rotterdam

  Datum ingang : 01-10-1989

  Datum eind : 12-11-1991

 7. Functie : Substituut-officier

  Instantie : Arrondissementsparket Rotterdam

  Datum ingang : 30-11-1990

  Datum eind : 12-11-1991