Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: P.
Achternaam: van Kesteren
Titels: mr.

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-07-2013

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Functie : senior raadsheer

 2. Datum ingang : 01-04-2015

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-04-2013

  Soort bedrijf/instantie : Tolken/Vertalers

  Instantie : SIGV

  Functie : Docent

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Ja

 2. Datum ingang : 01-11-2011

  Soort bedrijf/instantie : Roeivereniging

  Instantie : Amycus Almelo

  Functie : Voorzitter

  Plaats : Almelo

  Bezoldigd : Nee

 3. Datum ingang : 01-01-2002

  Soort bedrijf/instantie : Stichting Pleinconcert

  Instantie : Organisatie Muziekevenement

  Functie : Voorzitter

  Bezoldigd : Nee

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Functie : Raadsheer

  Datum eind : 30-06-2013

 2. Datum ingang : 01-09-2011

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Functie : Raadsheer

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Datum ingang : 01-11-2004

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Functie : Hoofdadvocaat-generaal

  Datum eind : 31-08-2011

 4. Datum ingang : 04-08-2010

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-08-2011

 5. Datum ingang : 15-11-2001

  Instantie : Ressortsparket Arnhem

  Functie : Advocaat-generaal

  Datum eind : 31-10-2004

 6. Datum ingang : 18-12-1997

  Instantie : Ressortsparket Leeuwarden

  Functie : Advocaat-generaal

  Datum eind : 14-11-2001

 7. Datum ingang : 01-11-1992

  Instantie : Arrondissementsparket Almelo

  Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Datum eind : 17-12-1997

 8. Datum ingang : 01-05-1990

  Instantie : Arrondissementsparket Almelo

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Datum eind : 31-10-1992

 9. Datum ingang : 01-11-1991

  Instantie : Arrondissementsparket Almelo

  Functie : Substituut-officier

  Datum eind : 31-10-1992

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-2003

  Soort bedrijf/instantie : Commissie Toezicht Politiecellen

  Instantie : Commissie Toezicht Politiecellen

  Functie : Voorzitter

  Plaats : Twente

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 01-01-2014

 2. Datum ingang : 01-01-2003

  Soort bedrijf/instantie : Organisatie Jaarlijks Muziekevenement

  Instantie : Stichting Pleinconcert

  Functie : Voorzitter

  Plaats : Almelo

  Bezoldigd : Nee

  Datum eind : 01-07-2013

Rechtbank Amsterdam

  Beroepsgegevens

 1. Functie : senior rechter A

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Datum ingang : 01-04-2017

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Voorzitter

  Instantie : Stichting Urgente Noden Twente

  Datum ingang : 15-01-2017

  Soort bedrijf/instantie : De stichting verstrekt financiƫle oplossingen voor personen die in urgente financiƫle nood verkeren

  Bezoldigd : Nee

 2. Functie : Docent

  Instantie : SIGV

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 01-04-2013

  Soort bedrijf/instantie : Tolken/Vertalers

  Bezoldigd : Ja

 3. Functie : Voorzitter

  Instantie : Amycus Almelo

  Plaats : Almelo

  Datum ingang : 01-11-2011

  Soort bedrijf/instantie : Roeivereniging

  Bezoldigd : Nee

 4. Functie : Voorzitter

  Instantie : Organisatie Muziekevenement

  Datum ingang : 01-01-2002

  Soort bedrijf/instantie : Stichting Pleinconcert

  Bezoldigd : Nee

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Datum ingang : 01-04-2015

  Datum eind : 31-03-2017

 2. Functie : senior raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Datum ingang : 01-07-2013

  Datum eind : 31-03-2017

 3. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 30-06-2013

 4. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Datum ingang : 01-09-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 5. Functie : Hoofdadvocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Datum ingang : 01-11-2004

  Datum eind : 31-08-2011

 6. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Datum ingang : 04-08-2010

  Datum eind : 31-08-2011

 7. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Arnhem

  Datum ingang : 15-11-2001

  Datum eind : 31-10-2004

 8. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Leeuwarden

  Datum ingang : 18-12-1997

  Datum eind : 14-11-2001

 9. Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Almelo

  Datum ingang : 01-11-1992

  Datum eind : 17-12-1997

 10. Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Instantie : Arrondissementsparket Almelo

  Datum ingang : 01-05-1990

  Datum eind : 31-10-1992

 11. Functie : Substituut-officier

  Instantie : Arrondissementsparket Almelo

  Datum ingang : 01-11-1991

  Datum eind : 31-10-1992