Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: O.P.G.
Achternaam: Vos
Titels: mr.

Rechtbank Amsterdam

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechter

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-03-2017

  Soort bedrijf/instantie : Raad voor de Rechtspraak

  Instantie : Raad voor de Rechtspraak

  Functie : Lid het College van afgevaardigden

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 01-02-2016

  Soort bedrijf/instantie : Agentschap Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Instantie : Schadefonds geweldsmisdrijven

  Functie : Lid commissie schadefonds geweldsmisdrijven

  Plaats : Rijswijk

  Bezoldigd : Ja

 3. Datum ingang : 01-01-2015

  Soort bedrijf/instantie : De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

  Instantie : NVvR

  Functie : Lid commissie rechtspositie

  Bezoldigd : Nee

 4. Datum ingang : 01-10-2014

  Soort bedrijf/instantie : De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

  Instantie : NVvR

  Functie : Lid college van afgevaardigden

  Bezoldigd : Nee

 5. Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

  Functie : Lid Tuchtcommissie

  Bezoldigd : Nee

 6. Datum ingang : 01-01-2009

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Koninklijke Lawn Tennis Bond

  Functie : Voorzitter commissie administratieve geschillen

  Bezoldigd : Nee

 7. Datum ingang : 01-01-1998

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Stichting Geschillencommissies Consumentzaken

  Functie : Voorzitter Geschillencommissie Reizen

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2004

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechter

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Datum ingang : 01-01-2003

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2003

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 30-05-2013

  Soort bedrijf/instantie : Behandeling van klachten m.b.t. toewijzing van corporatiewoningen in Amsterdam

  Instantie : Gemeente Amsterdam

  Functie : Voorzitter klachtencommissie

  Plaats : Amsterdam

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 31-12-2014