Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: M.W.J.
Achternaam: van Elsdingen
Titels: mr.

Rechtbank Rotterdam

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2013

 2. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Datum ingang : 01-07-2017

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Datum ingang : 01-05-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : Substituut-officier

  Instantie : Arrondissementsparket Rotterdam

  Datum ingang : 01-10-2002

  Datum eind : 30-04-2011

 3. Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Instantie : Rechtbank Utrecht

  Datum ingang : 01-10-1996

  Datum eind : 30-09-2002