Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: M.R.
Achternaam: Gans
Titels: mr.

Rechtbank Noord-Nederland

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Noord-Nederland

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  GEEN VELDNAAM AANGEGEVEN : In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

  Functie buiten de rechterlijke macht

 1. Instantie : kantoor Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen

  Functie : Advocaat, Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen te Groningen

  Plaats : Groningen

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : stichting

  Instantie : Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork

  Functie : Lid van de Raad van Toezicht

  Plaats : Hooghalen

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 01-09-2009

  Soort bedrijf/instantie : hbo-instelling

  Instantie : Hanzehogeschool

  Functie : Voorzitter Commissie van Advies voor beroep- en bezwaarschriften

  Plaats : Groningen

  Bezoldigd : Nee

 3. Datum ingang : 01-01-2004

  Soort bedrijf/instantie : zorgcentrum voor mensen met verstandelijke beperking

  Instantie : 's Heeren Loo Opmaat

  Functie : Voorzitter klachtencommissie

  Plaats : Bedum

  Bezoldigd : Nee

 4. Datum ingang : 01-01-2001

  Soort bedrijf/instantie : hbo-instelling

  Instantie : Hanzehogeschool

  Functie : Plaatsvervangend voorzitter van de commissie voor geschillen centrale medezeggenschapsraad (cmr)

  Plaats : Groningen

  Bezoldigd : Onbekend

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 02-05-1991

  Instantie : Rechtbank Leeuwarden

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2012