Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: M.
Achternaam: van der Horst
Titels: mr.

Rechtshof Amsterdam

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2013

  GEEN VELDNAAM AANGEGEVEN : In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

 2. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Den Haag

  Datum ingang : 01-01-2013

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Deelredacteur

  Instantie : Delikt & Delinkwent

  Plaats : Deventer

  Datum ingang : 01-10-2005

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Onbekend

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-11-1993

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 02-05-1994

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Instantie : Arrondissementsparket 's-Gravenhage

  Datum ingang : 17-06-1988

  Datum eind : 30-11-1994

 4. Functie : Substituut-officier

  Instantie : Arrondissementsparket 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-05-1987

  Datum eind : 16-06-1988

 5. Functie : Gerechtsauditeur

  Instantie : Hoge Raad

  Datum ingang : 01-03-1985

  Datum eind : 30-04-1987

 6. Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Instantie : Arrondissementsparket 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-05-1986

  Datum eind : 30-04-1987