Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: J.S.W.
Achternaam: Holtrop
Titels: mr.

Rechtshof Den Haag

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Den Haag

  Datum ingang : 01-09-2013

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Secundus-lid

  Instantie : College voor het Opzicht (PKN)

  Datum ingang : 01-01-2005

  Soort bedrijf/instantie : College voor het Opzicht (PKN)

  Bezoldigd : Nee

 2. Functie : Voorzitter (uit hoofde van hoofdfunctie gedetacheerd)

  Instantie : Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Amsterdam

  Plaats : Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2005

  Soort bedrijf/instantie : Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

  Bezoldigd : Nee

 3. Functie : Voorzitter

  Instantie : Beroepscommissie Stichting Incident Management

  Datum ingang : 01-01-2004

  Soort bedrijf/instantie : Beroepscommissie

  Bezoldigd : Ja

 4. Functie : Inleider/coördinator

  Instantie : opleidingscursussen SSR ( tevens begeleider voor de raio's in Suriname)24

  Datum ingang : 01-01-2002

  Soort bedrijf/instantie : SSR

  Bezoldigd : Ja

 5. Functie : Plaatsvervangend voorzitter

  Instantie : Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg (Den Haag)

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-01-1993

  Soort bedrijf/instantie : Regionaal Tuchtcollege

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : senior raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Den Haag

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 31-08-2013

 2. Functie : senior raadsheer

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-01-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Functie : Vice-president

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-12-2007

  Datum eind : 31-12-2010

 4. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-09-2005

  Datum eind : 30-11-2007

 5. Functie : Vice-president

  Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage

  Datum ingang : 29-06-1988

  Datum eind : 31-08-2005

 6. Functie : Lid

  Instantie : Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen

  Datum ingang : 06-10-1982

  Datum eind : 28-06-1988

 7. Functie : Rechter

  Instantie : Rechtbank Haarlem

  Datum ingang : 20-02-1980

  Datum eind : 28-06-1988

 8. Functie : Gerechtsauditeur

  Instantie : Rechtbank Haarlem

  Datum ingang : 13-04-1978

  Datum eind : 19-02-1980

 9. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Haarlem

  Datum ingang : 31-10-1978

  Datum eind : 19-02-1980

 10. Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Instantie : Rechtbank Haarlem

  Datum ingang : 01-02-1972

  Datum eind : 12-04-1978