Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: H.E.
Achternaam: de Boer
Titels: mr.

Rechtbank Gelderland

  Beroepsgegevens

 1. Functie : senior raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Datum ingang : 01-01-2013

 2. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Gelderland

  Datum ingang : 01-04-2013

  GEEN VELDNAAM AANGEGEVEN : In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

 3. Functie : Plaatsvervangend lid

  Instantie : Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

  Datum ingang : 01-09-2000

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Arbiter

  Instantie : Nederlands Arbitrage Instituut

  Plaats : Wisselend

  Datum ingang : 01-01-2005

  Soort bedrijf/instantie : Nederlands Arbitrage Instituut

  Bezoldigd : Ja

 2. Functie : Docent

  Instantie : nvt

  Plaats : Nederlandse Antillen

  Datum ingang : 01-01-2005

  Soort bedrijf/instantie : eigen rekening

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Oost-Nederland

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 31-03-2013

 2. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Datum ingang : 26-01-2005

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Functie : senior raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Datum ingang : 01-08-2012

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Functie : Lid

  Instantie : Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba

  Datum ingang : 01-08-2005

  Datum eind : 31-07-2012

 5. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Datum ingang : 26-05-2000

  Datum eind : 31-07-2005

 6. Functie : Lid

  Instantie : Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba

  Datum ingang : 01-08-1996

  Datum eind : 30-08-2000

 7. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Apeldoorn

  Datum ingang : 03-07-1990

  Datum eind : 31-07-2000

 8. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Deventer

  Datum ingang : 03-07-1990

  Datum eind : 31-07-2000

 9. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Groenlo

  Datum ingang : 03-07-1990

  Datum eind : 31-07-2000

 10. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Harderwijk

  Datum ingang : 15-09-1993

  Datum eind : 31-07-2000

 11. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Terborg

  Datum ingang : 30-08-1993

  Datum eind : 31-07-2000

 12. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Zutphen

  Datum ingang : 03-07-1990

  Datum eind : 31-07-2000

 13. Functie : Rechter

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Datum ingang : 03-07-1990

  Datum eind : 31-07-2000

 14. Functie : Gerechtsauditeur

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Datum ingang : 01-05-1988

  Datum eind : 02-07-1990

 15. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Datum ingang : 01-05-1988

  Datum eind : 02-07-1990

 16. Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Datum ingang : 01-09-1982

  Datum eind : 30-04-1988

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Functie : senior raadsheer

 2. Datum ingang : 01-09-2000

  Instantie : Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

  Functie : Plaatsvervangend lid

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 27-05-2016

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Instantie : Stichting Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba

  Functie : Bestuurslid

  Plaats : Nederland

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 01-01-2013

  Soort bedrijf/instantie : eigen rekening

  Instantie : nvt

  Functie : Docent

  Plaats : Antillen

  Bezoldigd : Ja

 3. Datum ingang : 01-01-2005

  Soort bedrijf/instantie : Nederlands Arbitrage Instituut

  Instantie : Nederlands Arbitrage Instituut

  Functie : Arbiter

  Plaats : Wisselend

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-04-2013

  Instantie : Rechtbank Gelderland

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-07-2014

 2. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Oost-Nederland

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-03-2013

 3. Datum ingang : 26-01-2005

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Datum ingang : 01-08-2012

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Functie : senior raadsheer

  Datum eind : 31-12-2012

 5. Datum ingang : 01-08-2005

  Instantie : Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba

  Functie : Lid

  Datum eind : 31-07-2012

 6. Datum ingang : 26-05-2000

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Functie : Raadsheer

  Datum eind : 31-07-2005

 7. Datum ingang : 01-08-1996

  Instantie : Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba

  Functie : Lid

  Datum eind : 30-08-2000

 8. Datum ingang : 03-07-1990

  Instantie : Kantongerecht Apeldoorn

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-07-2000

 9. Datum ingang : 03-07-1990

  Instantie : Kantongerecht Deventer

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-07-2000

 10. Datum ingang : 03-07-1990

  Instantie : Kantongerecht Groenlo

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-07-2000

 11. Datum ingang : 15-09-1993

  Instantie : Kantongerecht Harderwijk

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-07-2000

 12. Datum ingang : 30-08-1993

  Instantie : Kantongerecht Terborg

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-07-2000

 13. Datum ingang : 03-07-1990

  Instantie : Kantongerecht Zutphen

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-07-2000

 14. Datum ingang : 03-07-1990

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Functie : Rechter

  Datum eind : 31-07-2000

 15. Datum ingang : 01-05-1988

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Functie : Gerechtsauditeur

  Datum eind : 02-07-1990

 16. Datum ingang : 01-05-1988

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 02-07-1990

 17. Datum ingang : 01-09-1982

  Instantie : Rechtbank Zutphen

  Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Datum eind : 30-04-1988