Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: G.
Achternaam: Oldekamp
Titels: mr.

Rechtshof Amsterdam

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-06-2016

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : senior raadsheer

 2. Datum ingang : 30-11-2016

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : Raadsheer

  Datum eind : 31-05-2016

 2. Datum ingang : 01-03-2012

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Functie : Raadsheer

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Datum ingang : 01-01-2009

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Functie : Ressorts-advocaat-generaal

  Datum eind : 29-02-2012

 4. Datum ingang : 01-02-2002

  Instantie : Arrondissementsparket Amsterdam

  Functie : Officier

  Datum eind : 31-12-2008

 5. Datum ingang : 20-07-1998

  Instantie : Arrondissementsparket Haarlem

  Functie : Officier

  Datum eind : 31-01-2002

 6. Datum ingang : 15-05-1997

  Instantie : Arrondissementsparket Haarlem

  Functie : Substituut-officier

  Datum eind : 19-07-1998

 7. Datum ingang : 01-04-1991

  Instantie : Rechtbank Alkmaar

  Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Datum eind : 14-05-1997

Rechtbank Rotterdam

  Beroepsgegevens

 1. Functie : senior raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-06-2016

 2. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Datum ingang : 30-11-2016

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 31-05-2016

 2. Functie : Raadsheer

  Instantie : Gerechtshof Amsterdam

  Datum ingang : 01-03-2012

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Functie : Ressorts-advocaat-generaal

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Datum ingang : 01-01-2009

  Datum eind : 29-02-2012

 4. Functie : Officier

  Instantie : Arrondissementsparket Amsterdam

  Datum ingang : 01-02-2002

  Datum eind : 31-12-2008

 5. Functie : Officier

  Instantie : Arrondissementsparket Haarlem

  Datum ingang : 20-07-1998

  Datum eind : 31-01-2002

 6. Functie : Substituut-officier

  Instantie : Arrondissementsparket Haarlem

  Datum ingang : 15-05-1997

  Datum eind : 19-07-1998

 7. Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Instantie : Rechtbank Alkmaar

  Datum ingang : 01-04-1991

  Datum eind : 14-05-1997