Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: E.J.
Achternaam: Numann
Titels: mr.

Hoge Raad

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-09-2011

  Instantie : Hoge Raad

  Functie : Vice-president

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-04-2017

  Soort bedrijf/instantie : Multidisciplinaire pleitopleiding

  Instantie : Pleitacademie.nl / Reigersbergen B.V. (Den Haag)

  Functie : Lid Raad van Advies

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 11-11-2015

  Soort bedrijf/instantie : Stichting, doel: bevorderen van een internationaal netwerk voor herinnering, bezinning en presentatie omtrent de geschiedenis van de misdrijven van het naziregime

  Instantie : Stichting Future Memory

  Functie : Secretaris

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

 3. Datum ingang : 26-09-2015

  Soort bedrijf/instantie : Vereniging

  Instantie : Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum

  Functie : Bestuurslid

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Nee

 4. Datum ingang : 01-04-2014

  Soort bedrijf/instantie : Organisatie die geschiedschrijving van het Nederlandse Jodendom en studies daarover stimuleert

  Instantie : Stichting Morasha, organisatie voor de geschiedenis van de Nederlandse Joden

  Functie : Bestuurslid

  Plaats : Amstelveen

  Bezoldigd : Nee

 5. Datum ingang : 01-12-2013

  Soort bedrijf/instantie : Tuchtcollege voor verzekeraars en tusenpersonen

  Instantie : Verbond van Verzekeraars

  Functie : Vice-voorzitter Tuchtraad Financiƫle Dienstverlening (Assurantiƫn)

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Ja

 6. Datum ingang : 19-04-2013

  Soort bedrijf/instantie : Gerechtshof

  Instantie : Benelux-Gerechtshof

  Functie : Eerste Vicepresident

  Plaats : Den Haag / Brussel

  Bezoldigd : Ja

 7. Datum ingang : 21-11-2011

  Soort bedrijf/instantie : Herinneringscentrum vml. concentratiekamp

  Instantie : Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork

  Functie : Lid Raad van Advies

  Plaats : Hooghalen

  Bezoldigd : Nee

 8. Datum ingang : 01-07-2009

  Soort bedrijf/instantie : Adviesorgaan toekenning subsidies voor studies en publicaties op het gebied van de intellectuele eigendom

  Instantie : prof.mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach Stichting

  Functie : Lid Adviescommissie

  Plaats : Amsterdam

  Bezoldigd : Nee

 9. Datum ingang : 01-09-2006

  Soort bedrijf/instantie : Uitkeringsinstantie voor na de oorlog niet afgewikkelde levensverzekeringspolissen

  Instantie : Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa

  Functie : Voorzitter

  Plaats : 's-Gravenhage

  Bezoldigd : Ja

 10. Datum ingang : 01-03-2003

  Soort bedrijf/instantie : Opleidingsinstituut rabbijnen

  Instantie : Levisson Instituut

  Functie : Lid Academische Commissie

  Plaats : Amsterdam

  Bezoldigd : Nee

 11. Datum ingang : 01-01-2001

  Soort bedrijf/instantie : Nationaal monument op vml. concentratiekamp

  Instantie : St. Nationaal Monument Kamp Vught

  Functie : Lid Curatorium

  Plaats : Vught

  Bezoldigd : Nee

 12. Datum ingang : 01-01-2000

  Soort bedrijf/instantie : Uitgeverij

  Instantie : Kluwer

  Functie : Redacteur juridisch tijdschrift IER

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-10-2000

  Instantie : Hoge Raad

  Functie : Raadsheer

  Datum eind : 31-08-2011

 2. Datum ingang : 17-08-1992

  Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage

  Functie : Vice-president

  Datum eind : 07-08-2000

 3. Datum ingang : 12-09-1983

  Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage

  Functie : Rechter

  Datum eind : 16-08-1992

 4. Datum ingang : 01-08-1988

  Instantie : Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba

  Functie : Lid

  Datum eind : 01-08-1992

 5. Datum ingang : 02-07-1982

  Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 11-09-1983

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 12-01-2016

  Soort bedrijf/instantie : Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Instantie : WODC

  Functie : Lid begeleidingscommissie WODC. Evaluatie Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisatie.

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

  Datum eind : 31-12-2016