Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: C.A.
Achternaam: De Beaufort
Titels: mr.

Rechtbank Midden-Nederland

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-05-2014

  Instantie : Rechtbank Midden-Nederland

  Functie : senior rechter

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-1996

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Instantie : Stichting Familiefonds Van Utenhove

  Functie : Bestuurslid

  Plaats : Zeist

  Bezoldigd : Nee

  Voorgaande betrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-2010

  Instantie : Europese Unie

  Functie : Europees ambtenaar

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-04-2013

  Instantie : Rechtbank Midden-Nederland

  Functie : Rechter

  Datum eind : 30-04-2014

 2. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Oost-Nederland

  Functie : Rechter

  Datum eind : 31-03-2013

 3. Datum ingang : 01-11-2012

  Instantie : Rechtbank Zwolle

  Functie : Rechter

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Datum ingang : 08-09-2004

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 01-11-2012

 5. Datum ingang : 16-11-1998

  Instantie : Ressortsparket Amsterdam

  Functie : Advocaat-generaal

  Datum eind : 31-08-2010

 6. Datum ingang : 13-04-1993

  Instantie : Arrondissementsparket Rotterdam

  Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Datum eind : 15-11-1998

 7. Datum ingang : 01-11-1992

  Instantie : Arrondissementsparket Amsterdam

  Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Datum eind : 12-04-1993

 8. Datum ingang : 01-11-1985

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Datum eind : 31-10-1992

 9. Datum ingang : 07-10-1991

  Instantie : Arrondissementsparket Amsterdam

  Functie : Substituut-officier

  Datum eind : 31-10-1992

  Functie buiten de rechterlijke macht

 1. Instantie : Europese Commissie

  Functie : Functionaris

  Plaats : Brussel