Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: C.
Achternaam: Wallis
Titels: mr.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-04-2014

  Instantie : Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-09-2012

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (CGR)

  Functie : Kamervoorzitter

  Plaats : Amsterdam/Utrecht

  Bezoldigd : Ja

 2. Datum ingang : 15-12-2009

  Soort bedrijf/instantie : producent documentaires

  Instantie : Stichting Zwaanproducties

  Functie : Bestuurder

  Plaats : Arnhem

  Bezoldigd : Nee

 3. Datum ingang : 17-11-1998

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Bisschoppelijke scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden

  Functie : Lid

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Functie : senior rechter

  Datum eind : 31-03-2014

 2. Datum ingang : 01-01-2011

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : senior rechter

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Datum ingang : 01-01-2002

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Vice-president

  Datum eind : 31-12-2010

 4. Datum ingang : 07-05-1993

  Instantie : Kantongerecht Breda

  Functie : Kantonrechter

  Datum eind : 31-12-2001

 5. Datum ingang : 18-12-1989

  Instantie : Kantongerecht Bergen op Zoom

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2001

 6. Datum ingang : 18-12-1989

  Instantie : Kantongerecht Breda

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2001

 7. Datum ingang : 18-12-1989

  Instantie : Kantongerecht Tilburg

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2001

 8. Datum ingang : 18-12-1989

  Instantie : Kantongerecht Zevenbergen

  Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2001

 9. Datum ingang : 10-01-1991

  Instantie : Rechtbank Arnhem

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2001

 10. Datum ingang : 07-05-1993

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2001

 11. Datum ingang : 11-01-1989

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Rechter

  Datum eind : 06-05-1993

 12. Datum ingang : 17-06-1991

  Instantie : Raad van beroep 's-Hertogenbosch

  Functie : Plaatsvervangend voorzitter

  Datum eind : 30-06-1992

 13. Datum ingang : 20-03-1987

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Gerechtsauditeur

  Datum eind : 10-01-1989

 14. Datum ingang : 20-03-1987

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 10-01-1989

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-10-2004

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Kamer van toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen

  Functie : Lid

  Plaats : Breda

  Bezoldigd : Nee

  Datum eind : 15-10-2012

Rechtbank Midden-Nederland

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Midden-Nederland

  Datum ingang : 03-11-2016

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Kamervoorzitter

  Instantie : Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (CGR)

  Plaats : Amsterdam/Utrecht

  Datum ingang : 01-09-2012

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Ja

 2. Functie : Bestuurder

  Instantie : Stichting Zwaanproducties

  Plaats : Arnhem

  Datum ingang : 15-12-2009

  Soort bedrijf/instantie : producent documentaires

  Bezoldigd : Nee

 3. Functie : Lid

  Instantie : Bisschoppelijke scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 17-11-1998

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Ja

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Datum ingang : 01-04-2014

  Datum eind : 02-11-2016

 2. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 31-03-2014

 3. Functie : senior rechter

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 01-01-2011

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Functie : Vice-president

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 01-01-2002

  Datum eind : 31-12-2010

 5. Functie : Kantonrechter

  Instantie : Kantongerecht Breda

  Datum ingang : 07-05-1993

  Datum eind : 31-12-2001

 6. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Bergen op Zoom

  Datum ingang : 18-12-1989

  Datum eind : 31-12-2001

 7. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Breda

  Datum ingang : 18-12-1989

  Datum eind : 31-12-2001

 8. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Tilburg

  Datum ingang : 18-12-1989

  Datum eind : 31-12-2001

 9. Functie : Kantonrechter plaatsvervanger

  Instantie : Kantongerecht Zevenbergen

  Datum ingang : 18-12-1989

  Datum eind : 31-12-2001

 10. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Arnhem

  Datum ingang : 10-01-1991

  Datum eind : 31-12-2001

 11. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 07-05-1993

  Datum eind : 31-12-2001

 12. Functie : Rechter

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 11-01-1989

  Datum eind : 06-05-1993

 13. Functie : Plaatsvervangend voorzitter

  Instantie : Raad van beroep 's-Hertogenbosch

  Datum ingang : 17-06-1991

  Datum eind : 30-06-1992

 14. Functie : Gerechtsauditeur

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 20-03-1987

  Datum eind : 10-01-1989

 15. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 20-03-1987

  Datum eind : 10-01-1989