Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: B.J.
Achternaam: Drijber
Titels: mr.

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-10-2017

  Instantie : Hoge Raad

  Functie : Advocaat-generaal

 2. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Functie buiten de rechterlijke macht

 1. Instantie : Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Functie : Advocaat

  Plaats : Den Haag

  Datum eind : 30-09-2017

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 13-06-2013

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Instantie : Stichting Europe Instituut RU Leiden

  Functie : Lid van het curatorium

  Plaats : Leiden

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 01-01-2011

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Instantie : Stichting Cantatediensten Kloosterkerk

  Functie : Penningmeester van het bestuur

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

 3. Datum ingang : 01-09-2005

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Commissie Auteursrecht; adviescommissie van de minister van Veiligheid en Justitie

  Functie : Lid

  Bezoldigd : Ja

 4. Datum ingang : 01-01-2005

  Soort bedrijf/instantie : Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

  Instantie : Uitgeverij Den Hollander

  Functie : Vast medewerker

  Bezoldigd : Nee

 5. Datum ingang : 01-09-2003

  Soort bedrijf/instantie : Tijdschrift Markt en Mededinging

  Instantie : Uitgeverij Boom

  Functie : Redacteur

  Bezoldigd : Nee

 6. Datum ingang : 01-01-2003

  Soort bedrijf/instantie : Tijdschrift Ondernemingsrecht

  Instantie : Uitgeverij Kluwer

  Functie : Redactielid,

  Bezoldigd : Ja

 7. Datum ingang : 01-11-2002

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Academie voor Wetgeving

  Functie : Docent

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Ja

 8. Datum ingang : 01-03-2002

  Soort bedrijf/instantie : Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn N.V.

  Instantie : Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn N.V.

  Functie : Advocaat/Partner

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

 9. Datum ingang : 01-03-2002

  Soort bedrijf/instantie : Drijber Praktijk B.V.

  Instantie : Drijber Praktijk B.V.

  Functie : Directeur

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Ja

 10. Datum ingang : 01-03-2002

  Soort bedrijf/instantie : Drijber Holding B.V.

  Instantie : Drijber Holding B.V.

  Functie : Statutair bestuurder

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 11-10-2001

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2012

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-2005

  Soort bedrijf/instantie : Tijdschrift SEW

  Instantie : Uitgeverij Kluwer

  Functie : Vast medewerker

  Bezoldigd : Nee

  Datum eind : 01-01-2015

Hoge Raad

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Advocaat-generaal

  Instantie : Hoge Raad

  Datum ingang : 01-10-2017

 2. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Datum ingang : 01-01-2013

  Functie buiten de rechterlijke macht

 1. Functie : Advocaat

  Instantie : Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Plaats : Den Haag

  Datum eind : 30-09-2017

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Lid van het curatorium

  Instantie : Stichting Europe Instituut RU Leiden

  Plaats : Leiden

  Datum ingang : 13-06-2013

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Bezoldigd : Nee

 2. Functie : Penningmeester van het bestuur

  Instantie : Stichting Cantatediensten Kloosterkerk

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-01-2011

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Bezoldigd : Nee

 3. Functie : Lid

  Instantie : Commissie Auteursrecht; adviescommissie van de minister van Veiligheid en Justitie

  Datum ingang : 01-09-2005

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Ja

 4. Functie : Vast medewerker

  Instantie : Uitgeverij Den Hollander

  Datum ingang : 01-01-2005

  Soort bedrijf/instantie : Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

  Bezoldigd : Nee

 5. Functie : Redacteur

  Instantie : Uitgeverij Boom

  Datum ingang : 01-09-2003

  Soort bedrijf/instantie : Tijdschrift Markt en Mededinging

  Bezoldigd : Nee

 6. Functie : Redactielid,

  Instantie : Uitgeverij Kluwer

  Datum ingang : 01-01-2003

  Soort bedrijf/instantie : Tijdschrift Ondernemingsrecht

  Bezoldigd : Ja

 7. Functie : Docent

  Instantie : Academie voor Wetgeving

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-11-2002

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Ja

 8. Functie : Advocaat/Partner

  Instantie : Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn N.V.

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-03-2002

  Soort bedrijf/instantie : Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn N.V.

  Bezoldigd : Nee

 9. Functie : Directeur

  Instantie : Drijber Praktijk B.V.

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-03-2002

  Soort bedrijf/instantie : Drijber Praktijk B.V.

  Bezoldigd : Ja

 10. Functie : Statutair bestuurder

  Instantie : Drijber Holding B.V.

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-03-2002

  Soort bedrijf/instantie : Drijber Holding B.V.

  Bezoldigd : Nee

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Functie : Vast medewerker

  Instantie : Uitgeverij Kluwer

  Datum ingang : 01-01-2005

  Datum eind : 01-01-2015

  Soort bedrijf/instantie : Tijdschrift SEW

  Bezoldigd : Nee

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Datum ingang : 11-10-2001

  Datum eind : 31-12-2012