Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: A.C.
Achternaam: van der Schans
Titels: mr.

Rechtbank Rotterdam

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

 2. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Arrondissementsparket Den Haag

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

 3. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Arrondissementsparket Rotterdam

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

 4. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

 5. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Ressortsparket Den Haag

  Functie : Advocaat-generaal

 6. Datum ingang : 01-03-2006

  Instantie : Openbaar Ministerie N.A.

  Functie : Advocaat-generaal

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Bestuurslid tevens vice-voorzitter

  Instantie : Stichting Vormingscentrum Landhuis Ascension

  Plaats : Willemstad, Curacao

  Datum ingang : 01-01-2009

  Datum eind : 01-03-2012

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Onbekend

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-05-1998

  Instantie : Ressortsparket 's-Gravenhage

  Functie : Advocaat-generaal

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Datum ingang : 07-07-1998

  Instantie : Arrondissementsparket 's-Gravenhage

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Datum eind : 31-12-2012

 3. Datum ingang : 01-10-1996

  Instantie : Arrondissementsparket Dordrecht

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Datum ingang : 01-10-1996

  Instantie : Arrondissementsparket Middelburg

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Datum eind : 31-12-2012

 5. Datum ingang : 01-10-1996

  Instantie : Arrondissementsparket Rotterdam

  Functie : Plaatsvervangend-officier van Justitie

  Datum eind : 31-12-2012

 6. Datum ingang : 01-09-2004

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2012

 7. Datum ingang : 15-01-2001

  Instantie : Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-10-2012

 8. Datum ingang : 20-01-1987

  Instantie : College van Beroep Studiefinanciering

  Functie : Plaatsvervangend lid

  Datum eind : 31-12-2000

 9. Datum ingang : 30-03-1995

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 05-03-1999

 10. Datum ingang : 01-10-1994

  Instantie : Arrondissementsparket 's-Gravenhage

  Functie : Officier eerste klasse

  Datum eind : 30-04-1998

 11. Datum ingang : 07-01-1988

  Instantie : Arrondissementsparket Breda

  Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Datum eind : 30-09-1994

 12. Datum ingang : 01-01-1987

  Instantie : Arrondissementsparket Assen

  Functie : Arrondissementsofficier van justitie

  Datum eind : 06-01-1988

 13. Datum ingang : 10-12-1985

  Instantie : Arrondissementsparket Assen

  Functie : Substituut-officier

  Datum eind : 31-12-1986

 14. Datum ingang : 01-09-1982

  Instantie : Rechtbank Assen

  Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Datum eind : 09-12-1985