Transparantie in de rechtspraak

mw. mr. A.R.P.J. Davids

Beroepsgegevens

Rechter
Gestart op 01-09-2017.

Historische beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Van 01-08-2016 tot 31-08-2017.
Rechter
Van 01-01-2013 tot 31-07-2016.
Rechter
Van 01-09-2006 tot 31-12-2012.
Rechter-plaatsvervanger
Van 01-10-2004 tot 31-08-2006.

Nevenbetrekkingen

Er zijn geen nevenbetrekkingen bekend.

Historische nevenbetrekkingen

Er zijn geen historische nevenbetrekkingen bekend.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBAMS:2021:5845

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:4314

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:4315

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:4235

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:2787

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:2796

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:2609

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:2607

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:988

Lezen
ECLI:NL:RBAMS:2018:989

Lezen