Transparantie in de rechtspraak

dhr. mr. J.H.G. van den Broek

Beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Gestart op 01-01-2013.

Historische beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Van 01-04-2002 tot 31-12-2012.

Nevenbetrekkingen

Auteur Commentaar & Context Omgevingswet en Overgangsrecht
Gestart op 01-11-2020.
Hoofddocent Sustainability en Recht
Gestart op 01-01-2020.
Voorzitter klachtcollega
Gestart op 01-01-2020.
Auteur diverse uitgaven omgevingsrecht
Gestart op 01-11-2018.
Docent milieurecht
Gestart op 01-11-2018.
Lid redactieraad Tijdschrift Milieu
Gestart op 01-01-2015.
Redactie Onze Omgeving
Gestart op 01-01-2015.
Auteur diverse uitgaven omgevingsrecht
Gestart op 01-08-2014.
Fellow
Gestart op 01-08-2014.
Bestuurslid en referee
Gestart op 01-01-2014.
Annotator Wabo-uitspraken Wetenschappelijk Tijdschrift Milieu en Recht
Gestart op 01-01-2011.
Auteur diverse uitgaven omgevingsrecht
Gestart op 01-01-2011.
Docent basiscursus Milieurecht en Omgevingsrecht
Gestart op 01-01-2011.
Docent Environmentall Law Seminar
Gestart op 01-01-2010.
Gastdocent omgevingsrecht
Gestart op 01-01-2010.
Lector
Gestart op 01-01-2006.
Voorzitter redactie Wetenschappelijk Tijdschrift Milieu en Recht
Gestart op 01-01-2000.
Lid redactieraad Tijdschrift voor Bouwrecht
Gestart op 01-01-1997.
Hoofddocent Bestuursrecht en Omgevingsrecht
Gestart op 01-01-1995.

Historische nevenbetrekkingen

Auteur Parlementaire geschiedenis van de Omgevingswet
Van 01-08-2014 tot 30-10-2018.
Auteur Werken met de Wabo en omgevingsvergunning
Van 01-08-2014 tot 30-10-2018.
Auteur Tekstuitgave Wabo c.a.
Van 01-01-2010 tot 30-10-2018.
Mede-auteur Tekst & Commentaar Wabo
Van 01-01-2010 tot 30-10-2018.
Auteur Tekstuitgave wabo c.a.
Van 01-01-2006 tot 30-10-2018.
Auteur Wegwijzer activiteitenbesluit
Van 01-01-2006 tot 30-10-2018.
Auteur Wegwijzer toezicht en handhaving omgevingsrecht
Van 01-01-2006 tot 30-10-2018.
Auteur Wegwijzer Wabo
Van 01-01-2006 tot 30-10-2018.
Docent Industrial Emissions Directive
Van 01-01-2006 tot 30-10-2018.
Lid redactie Nieuwsbrief Wabo & Omgevingsvergunning Plus
Van 01-01-2006 tot 30-10-2018.
Mede-auteur De Wabo in de praktijk
Van 01-01-2006 tot 30-10-2018.
Mede-auteur Parlementaire geschiedenis van de Wabo
Van 01-01-2006 tot 30-10-2018.
Mede-auteur Tekst en Commentaar Milieurecht (Wet bodembescherming)
Van 01-04-2005 tot 30-10-2018.
Gastdocent omgevingsrecht
Van 01-01-2013 tot 01-07-2019.
Reisleider parochiereizen
Van 01-01-2006 tot 01-07-2019.
Lid wetenschappelijke raad Centrum voor Milieurecht
Van 01-01-1996 tot 23-10-2020.
Lid redactie MilieuCompact
Van 01-01-1989 tot 23-10-2020.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBOBR:2022:1057

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2022:1058

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2022:279

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2021:4883

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2021:4884

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2018:2245

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2017:6364

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2017:314

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2016:3855

Lezen
ECLI:NL:RBOBR:2016:3295

Lezen