Transparantie in de rechtspraak

dhr. mr.drs.ir. A.J.E. Cartigny

Beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Gestart op 01-02-2021.

Historische beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Van 01-01-2019 tot 31-01-2021.
Senior rechter
Van 01-01-2013 tot 31-12-2018.
Senior rechter
Van 01-01-2011 tot 31-12-2012.
Vice-president
Van 28-12-1993 tot 31-12-2010.
Kantonrechter
Van 18-01-1999 tot 31-12-2001.
Kantonrechter plaatsvervanger
Van 30-09-1990 tot 31-12-2001.
Kantonrechter plaatsvervanger
Van 01-05-1997 tot 31-12-2001.
Kantonrechter plaatsvervanger
Van 01-05-1997 tot 31-12-2001.
Rechter-plaatsvervanger
Van 28-12-1993 tot 31-12-2001.

Nevenbetrekkingen

Er zijn geen nevenbetrekkingen bekend.

Historische nevenbetrekkingen

Er zijn geen historische nevenbetrekkingen bekend.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBROT:2018:5090

Lezen
ECLI:NL:GHAMS:2013:2284

Lezen
ECLI:NL:RBDOR:2010:BP2154

Lezen
ECLI:NL:RBBRE:2010:BO9904

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2013:BZ0333

Lezen