Transparantie in de rechtspraak

dhr. mr. F.W.H. van den Emster

Beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Gestart op 31-08-2020.

Historische beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Van 01-09-2014 tot 30-09-2019.
Raadsheer-plaatsvervanger
Van 01-03-2014 tot 30-09-2019.
Coördinerend vice-president senior
Van 01-04-2013 tot 31-08-2014.
Voorzitter
Van 01-01-2008 tot 31-03-2013.
Lid
Van 01-04-2007 tot 31-12-2007.
Coördinerend vice-president senior
Van 01-01-2002 tot 31-03-2007.
Voorzitter van het bestuur
Van 01-01-2002 tot 31-03-2007.
Kantonrechter plaatsvervanger
Van 29-01-1987 tot 31-12-2001.
Kantonrechter plaatsvervanger
Van 29-01-1987 tot 31-12-2001.
Kantonrechter plaatsvervanger
Van 29-01-1987 tot 31-12-2001.
Kantonrechter plaatsvervanger
Van 29-01-1987 tot 31-12-2001.
President
Van 01-11-2000 tot 31-12-2001.
Rechter-plaatsvervanger
Van 09-06-1988 tot 31-12-2001.
Coördinerend vice-president
Van 15-06-1998 tot 31-10-2000.
Coördinerend vice-president
Van 03-08-1994 tot 14-06-1998.
Vice-president
Van 01-05-1989 tot 02-08-1994.
Plaatsvervangend voorzitter
Van 17-06-1991 tot 30-06-1992.
Rechter
Van 19-05-1983 tot 30-04-1989.
Gerechtsauditeur
Van 16-03-1982 tot 18-05-1983.
Rechter-plaatsvervanger
Van 16-03-1982 tot 18-05-1983.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Van 01-12-1975 tot 15-03-1982.

Nevenbetrekkingen

Voorzitter Kwaliteitscie. Wet Bibob
Gestart op 15-11-2016.
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Arbitrage
Gestart op 01-01-2015.
Voorzitter Beroepenveld Commissie
Gestart op 01-11-2014.
Voorzitter Beroepenveldcie. Erasmus School of Law
Gestart op 01-07-2014.
Voorzitter van het College van Arbiters van de K.N.V.B.
Gestart op 01-07-2013.
Verrichten van btw-plichtige werkzaamheden, optreden als arbiter, geven van cursus
Gestart op 25-07-2011.
Incidenteel optreden als arbiter
Gestart op 01-02-2011.
Voorzitter College van Arbiters KNVB
Gestart op 01-12-2010.
Lid Raad van Advies Juridische Faculteits. ver. Rotterdam
Gestart op 01-01-2001.
Lid Raad van Advies
Gestart op 01-10-2000.
Voorzitter Cie. Sexuele Intimidatie, agressie, geweld
Gestart op 01-01-2020.
Voorzitter Adviescie. voor de Bezwaarschriften
Gestart op 01-01-2020.
Voorzitter Commissie Klokkenluiders
Gestart op 01-07-2021.
Voorzitter Geschillen Adviescommissie Studenten
Gestart op 15-09-2020.

Historische nevenbetrekkingen

Voorzitter van het bestuur
Van 01-07-2008 tot 01-07-2016.
Voorzitter
Van 24-07-2007 tot 01-07-2016.
Tijdelijk bestuurder
Van 30-06-2016 tot 12-07-2017.
Incidenteel verzorgen van een college
Van 01-04-2013 tot 01-03-2019.
Voorzitter Commissie Telefonie voor Justiabelen
Van 15-04-2019 tot 01-09-2019.
Plaatsvervangend voorzitter
Van 17-09-2015 tot 01-10-2019.
Voorzitter Bestuur Alumni Ver. JRR
Van 01-06-2015 tot 01-11-2020.
Voorzitter Kwaliteitscommissie Bibob
Van 15-11-2016 tot 15-11-2020.
Lid
Van 01-01-2005 tot 31-12-2020.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBROT:2022:2389

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2018:3736

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2018:3737

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2018:3735

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2017:10832

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2018:1964

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2017:10833

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2017:10298

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2017:10085

Lezen
ECLI:NL:GHARL:2017:10222

Lezen