Transparantie in de rechtspraak

mw. mr. A.M. Zwaneveld

Beroepsgegevens

Senior rechter
Gestart op 01-03-2022.

Historische beroepsgegevens

Raadsheer-plaatsvervanger
Van 01-01-2013 tot 28-02-2022.
Raadsheer-plaatsvervanger
Van 09-09-2010 tot 31-12-2012.
Vice-president
Van 01-03-2007 tot 01-03-2010.
Rechter-plaatsvervanger
Van 28-02-2007 tot 28-02-2007.
Officier eerste klasse
Van 01-01-1999 tot 31-12-2005.
Arrondissementsofficier van justitie
Van 01-04-1994 tot 31-12-1998.
Substituut-officier van Justitie
Van 01-04-1993 tot 31-03-1994.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Van 01-04-1987 tot 31-03-1993.

Nevenbetrekkingen

Lid van de externe begeleidingscommissie voor de evaluatie van de Algemene wet Inkomensafhankelijke regelingen (AWIR)
Gestart op 01-11-2021.
Lid van de bestuurlijke adviesraad Kinderopvangtoeslag
Gestart op 01-10-2020.
Lid van de integriteitscommissie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid
Gestart op 01-02-2020.
Lid van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten
Gestart op 11-03-2019.
Voorzitter Vereniging van Eigenaren
Gestart op 01-01-2008.

Historische nevenbetrekkingen

Bestuurslid Huis voor Klokkenluiders, afdeling Onderzoek
Van 01-07-2016 tot 08-01-2018.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBROT:2022:3471

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2022:2325

Lezen
ECLI:NL:GHDHA:2018:1439

Lezen
ECLI:NL:GHDHA:2017:3403

Lezen
ECLI:NL:GHDHA:2014:4635

Lezen
ECLI:NL:GHDHA:2014:3295

Lezen
ECLI:NL:GHDHA:2014:875

Lezen
ECLI:NL:GHSGR:2011:BV2234

Lezen
ECLI:NL:GHSGR:2011:BR3413

Lezen
ECLI:NL:GHSGR:2012:BX6727

Lezen