Transparantie in de rechtspraak

dhr. prof.dr.mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen

Beroepsgegevens

Raadsheer-plaatsvervanger
Gestart op 01-01-2013.

Historische beroepsgegevens

Raadsheer-plaatsvervanger
Van 14-08-2008 tot 31-12-2012.
Rechter-plaatsvervanger
Van 02-07-2004 tot 30-11-2008.

Nevenbetrekkingen

Lid van de Scientific Advisory Council
Gestart op 11-05-2021.
Bestuurslid/vicevoorzitter
Gestart op 01-03-2020.
Lid van de commissie Modernisering van het Wetboek van Strafvordering
Gestart op 01-05-2018.
Lid van de Advies Raad van Legal Valley
Gestart op 01-01-2018.
Lid van de AdviesRaad van Legal Valley
Gestart op 01-01-2018.
Lid Hoofdredactie van Delikt&Delinkwent, tijdschrift voor Strafrecht
Gestart op 01-01-2016.
Lid van de hoofdredactie van Delikt&Delinkwent, tijdschrift voor Strafrecht
Gestart op 01-01-2016.
Lid van het onafhankelijk Adviesorgaan betreffende terroristische aanslagen van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT)
Gestart op 01-01-2016.
Annotator Nederlandse Jurisprudentie
Gestart op 01-04-2012.
Redacteur rubriek Rechtspraak Hoge Raad, strafkamer, Nederlands Juristenblad
Gestart op 01-08-2011.
Secretaris-Generaal International Penal and Penitentiary Foundation; functie is gelieerd aan Hoogleraarschap
Gestart op 01-02-2010.
Secretaris-Generaal van de International Penal and Penitentiary Foundation
Gestart op 01-03-2009.
Bestuurslid
Gestart op 01-01-2006.

Historische nevenbetrekkingen

Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Van 01-01-2018 tot 01-01-2022.
Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit
Van 01-01-2018 tot 01-01-2022.

Recente uitspraken

ECLI:NL:GHSHE:2017:2230

Lezen
ECLI:NL:GHSHE:2017:2224

Lezen
ECLI:NL:GHSHE:2017:2225

Lezen
ECLI:NL:GHSHE:2015:5171

Lezen
ECLI:NL:PHR:2015:788

Lezen
ECLI:NL:GHSHE:2014:4858

Lezen
ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3464

Lezen
ECLI:NL:GHSHE:2010:BL0884

Lezen
ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ9519

Lezen
ECLI:NL:GHSHE:2010:BM2861

Lezen