Transparantie in de rechtspraak

dhr. mr. P.A.G.M. Cools

Beroepsgegevens

Raadsheer
Gestart op 01-01-2018.

Historische beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Van 01-09-2015 tot 17-05-2018.
Senior raadsheer
Van 01-09-2013 tot 31-12-2017.
Raadsheer
Van 01-01-2013 tot 31-08-2013.
Raadsheer
Van 01-05-2010 tot 31-12-2012.
Raadsheer-plaatsvervanger
Van 01-05-2010 tot 01-11-2010.
Bezoldigd raadsheer-plaatsvervanger
Van 01-05-2009 tot 30-04-2010.

Nevenbetrekkingen

Benoembaar tot arbiter in belastinggeschillen tussen Nederland en een andere lidstaat/verdragspartner
Gestart op 01-01-2019.
Lid Raad van Advies
Gestart op 01-01-2018.
Commissaris
Gestart op 01-06-2016.
Docent procesvoering
Gestart op 01-01-2010.
Redactielid Highlights & Insights on European Taxation
Gestart op 01-06-2008.
Docent
Gestart op 01-01-2007.
Docent internationale loonbelasting en premieheffing
Gestart op 01-01-2005.
Bewerker en deelredacteur Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht
Gestart op 01-01-2004.

Historische nevenbetrekkingen

Annotator Vakstudienieuws
Van 01-01-2005 tot 01-01-2018.

Recente uitspraken

ECLI:NL:HR:2022:749

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:720

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:750

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:748

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:718

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:676

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:680

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:678

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:667

Lezen
ECLI:NL:HR:2022:669

Lezen