Transparantie in de rechtspraak

mw. mr. G.M. Paling

Beroepsgegevens

Senior rechter
Gestart op 01-07-2013.

Historische beroepsgegevens

Rechter
Van 01-01-2013 tot 30-06-2013.
Rechter
Van 01-03-2010 tot 31-12-2012.
Rechter
Van 29-11-2000 tot 28-02-2010.

Nevenbetrekkingen

Er zijn geen nevenbetrekkingen bekend.

Historische nevenbetrekkingen

Er zijn geen historische nevenbetrekkingen bekend.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBROT:2017:2439

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2017:2440

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2017:1629

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2016:2461

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2015:9268

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2015:9269

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2015:2550

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2015:1978

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2014:10832

Lezen
ECLI:NL:RBROT:2015:1713

Lezen