Transparantie in de rechtspraak

dhr. mr. G.J.W.M. Kipping LL.M.

Beroepsgegevens

Rechter-plaatsvervanger
Gestart op 06-03-2014.

Historische beroepsgegevens

Er zijn geen historische beroepsgegevens bekend.

Nevenbetrekkingen

Er zijn geen nevenbetrekkingen bekend.

Historische nevenbetrekkingen

Er zijn geen historische nevenbetrekkingen bekend.

Recente uitspraken

ECLI:NL:RBDHA:2014:14656

Lezen