Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: H.C.
Achternaam: Naves
Titels: mr.

Rechtbank Gelderland

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Voorzitter van het bestuur

  Instantie : Rechtbank Gelderland

  Datum ingang : 01-04-2013

 2. Functie : senior rechter A

  Instantie : Rechtbank Gelderland

  Datum ingang : 01-04-2013

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Lid raad van advies voor de rechtspraktijk

  Instantie : Radboud Universiteit Nijmegen (RUN)

  Plaats : Nijmegen

  Datum ingang : 01-04-2014

  Soort bedrijf/instantie : Universiteit

  Bezoldigd : Nee

 2. Functie : Voorzitter

  Instantie : Landelijke Arbitrage Commissie Samenwerkingsverbanden Onderwijs

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 01-04-2013

  Soort bedrijf/instantie : Commissie

  Bezoldigd : Ja

 3. Functie : Lid Raad van Toezicht Rivas

  Instantie : Rivas Zorggroep

  Plaats : Gorinchem

  Datum ingang : 01-01-2013

  Soort bedrijf/instantie : Zorggroep

  Bezoldigd : Ja

 4. Functie : Plv. voorzitter

  Instantie : Commissie van beroep confessioneel middelbaar beroepsonderwijs

  Plaats : Woerden

  Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : Commissie van beroep confessioneel middelbaar beroepsonderwijs

  Bezoldigd : Ja

 5. Functie : Voorzitter

  Instantie : Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-03-2010

  Soort bedrijf/instantie : Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren

  Bezoldigd : Nee

 6. Functie : Lid

  Instantie : Taskforce Mensenhandel

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-05-2008

  Soort bedrijf/instantie : Taskforce Mensenhandel

  Bezoldigd : Nee

 7. Functie : Voorzitter Bestuur

  Instantie : Stichting Vrienden van Korbis

  Plaats : Waddinxveen

  Datum ingang : 01-05-2005

  Soort bedrijf/instantie : Stichting Vrienden van Korbis

  Bezoldigd : Nee

 8. Functie : Lid Adviesraad

  Instantie : Opleidingen Sociaal Recht

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 01-01-2001

  Soort bedrijf/instantie : Opleidingen Sociaal Recht

  Bezoldigd : Nee

 9. Functie : Plaatsvervangend voorzitter commissie voor advies en arbitrage bve

  Instantie : St. Geschillencommissies Onderwijs

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 01-01-1998

  Soort bedrijf/instantie : St. Geschillencommissies Onderwijs

  Bezoldigd : Ja

 10. Functie : Voorzitter landelijke klachtencommissie christelijke onderwijs

  Instantie : Landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs

  Plaats : Woerden/Den Haag

  Datum ingang : 01-01-1998

  Soort bedrijf/instantie : Besturenraad

  Bezoldigd : Ja

 11. Functie : Vice-voorzitter

  Instantie : commissie voor advies en arbitrage dgo-geschillen

  Plaats : Woerden

  Datum ingang : 01-01-1995

  Soort bedrijf/instantie : Besturenraad

  Bezoldigd : Ja

 12. Functie : Voorzitter commissie voor geschillen interconfessioneel bve

  Instantie : Stichting Rechtspraak en Geschillenregeling

  Plaats : Woerden

  Datum ingang : 01-01-1995

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Bezoldigd : Nee

 13. Functie : Docent

  Instantie : Studiecentrum Rechtspleging

  Plaats : Zutphen

  Datum ingang : 01-01-1994

  Soort bedrijf/instantie : Studiecentrum Rechtspleging

  Bezoldigd : Ja

 14. Functie : Docent

  Instantie : Opleidingen Sociaal Recht

  Plaats : Utrecht

  Datum ingang : 01-01-1993

  Soort bedrijf/instantie : Opleidingen Sociaal Recht

  Bezoldigd : Ja

 15. Functie : Expert

  Instantie : Centre for International Legal Cooperation

  Plaats : Leiden

  Datum ingang : 01-05-2006

  Datum eind : 01-12-2013

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Nee

 16. Functie : Voorzitter Commissie vangnet lumpsum primair onderwijs

  Instantie : Ministerie van OC&W

  Plaats : Den Haag

  Datum ingang : 01-08-2006

  Datum eind : 01-09-2011

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Ja

 17. Functie : Voorzitter

  Instantie : Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente

  Plaats : Waddinxveen

  Datum ingang : 01-09-2004

  Datum eind : 01-09-2011

  Soort bedrijf/instantie : Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente

  Bezoldigd : Nee

 18. Functie : Voorzitter

  Instantie : Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente (PKN)

  Plaats : Waddinxveen

  Datum ingang : 01-09-2004

  Datum eind : 01-09-2011

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Nee

 19. Functie :

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Onbekend

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : senior rechter A

  Instantie : Rechtbank Oost-Nederland

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 31-03-2013

 2. Functie : Voorzitter van het bestuur

  Instantie : Rechtbank Oost-Nederland

  Datum ingang : 01-01-2013

  Datum eind : 31-03-2013

 3. Functie : Voorzitter van het bestuur

  Instantie : Rechtbank Breda

  Datum ingang : 01-01-2009

  Datum eind : 31-12-2012

 4. Functie : Coördinerend vice-president

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Datum ingang : 01-11-2001

  Datum eind : 31-12-2008

 5. Functie : Sectorvoorzitter

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Datum ingang : 01-11-2001

  Datum eind : 31-12-2008

 6. Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage

  Datum ingang : 24-04-1995

  Datum eind : 31-12-2001

 7. Functie : Vice-president

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Datum ingang : 09-12-1998

  Datum eind : 31-10-2001

 8. Functie : Plaatsvervangend lid

  Instantie : College van Beroep Studiefinanciering

  Datum ingang : 02-02-1999

  Datum eind : 31-12-2000

 9. Functie : Vice-voorzitter

  Instantie : College van Beroep Studiefinanciering

  Datum ingang : 26-03-1996

  Datum eind : 08-12-1998

 10. Functie : Lid

  Instantie : College van Beroep Studiefinanciering

  Datum ingang : 02-03-1995

  Datum eind : 25-03-1996

 11. Functie : Rechter

  Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage

  Datum ingang : 26-10-1992

  Datum eind : 01-03-1995

 12. Functie : Gerechtsauditeur

  Instantie : Raad van beroep 's-Gravenhage

  Datum ingang : 28-08-1991

  Datum eind : 25-10-1992

 13. Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Instantie : Raad van beroep 's-Gravenhage

  Datum ingang : 01-10-1988

  Datum eind : 01-10-1991

Rechtbank Amsterdam

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-07-2015

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Voorzitter van het bestuur

 2. Datum ingang : 01-07-2015

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : senior rechter A

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-07-2016

  Soort bedrijf/instantie : Universiteit

  Instantie : Vrije Universiteit

  Functie : Lid College van curatoren bijzondere leerstoel Rechtspraak en conflictoplossing

  Plaats : Amsterdam

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 01-09-2015

  Soort bedrijf/instantie : Stichting doet o.a. onderzoek naar multiple sclerose (MS)

  Instantie : Stichting MS Research

  Functie : Lid van het comité van aanbeveling

  Plaats : Voorschoten

  Bezoldigd : Nee

 3. Datum ingang : 01-07-2015

  Soort bedrijf/instantie : Opleidingsinstituut

  Instantie : Het Centrum voor Conflicthantering

  Functie : Lid Raad van aanbeveling

  Plaats : Haarlem

  Bezoldigd : Nee

 4. Datum ingang : 01-07-2015

  Soort bedrijf/instantie : Liefdadigheidsfonds

  Instantie : Rudolf Lehmann Fonds

  Functie : Voorzitter bestuur

  Bezoldigd : Nee

 5. Datum ingang : 01-04-2013

  Soort bedrijf/instantie : Commissie

  Instantie : Landelijke Arbitrage Commissie Samenwerkingsverbanden Onderwijs

  Functie : Voorzitter

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Ja

 6. Datum ingang : 01-01-2013

  Soort bedrijf/instantie : Zorggroep

  Instantie : Rivas Zorggroep

  Functie : Lid Raad van Toezicht Rivas

  Plaats : Gorinchem

  Bezoldigd : Ja

 7. Datum ingang : 01-03-2010

  Soort bedrijf/instantie : Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren

  Instantie : Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren

  Functie : Voorzitter

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

 8. Datum ingang : 01-05-2008

  Soort bedrijf/instantie : Taskforce Mensenhandel

  Instantie : Taskforce Mensenhandel

  Functie : Lid

  Plaats : Den Haag

  Bezoldigd : Nee

 9. Datum ingang : 01-01-1998

  Soort bedrijf/instantie : Besturenraad

  Instantie : Landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs

  Functie : Voorzitter landelijke klachtencommissie christelijke onderwijs

  Plaats : Woerden/Den Haag

  Bezoldigd : Ja

 10. Datum ingang : 01-01-1994

  Soort bedrijf/instantie : Studiecentrum Rechtspleging

  Instantie : Studiecentrum Rechtspleging

  Functie : Docent

  Plaats : Zutphen

  Bezoldigd : Ja

 11. Datum ingang : 01-01-1993

  Soort bedrijf/instantie : Opleidingen Sociaal Recht

  Instantie : Opleidingen Sociaal Recht

  Functie : Docent

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Ja

  Voorgaande nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-01-2012

  Soort bedrijf/instantie : Commissie van beroep confessioneel middelbaar beroepsonderwijs

  Instantie : Commissie van beroep confessioneel middelbaar beroepsonderwijs

  Functie : Plv. voorzitter

  Plaats : Woerden

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 31-12-2015

 2. Datum ingang : 01-05-2005

  Soort bedrijf/instantie : Stichting Vrienden van Korbis

  Instantie : Stichting Vrienden van Korbis

  Functie : Voorzitter Bestuur

  Plaats : Waddinxveen

  Bezoldigd : Nee

  Datum eind : 31-12-2015

 3. Datum ingang : 01-01-2001

  Soort bedrijf/instantie : Opleidingen Sociaal Recht

  Instantie : Opleidingen Sociaal Recht

  Functie : Lid Adviesraad

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Nee

  Datum eind : 31-12-2015

 4. Datum ingang : 01-01-1998

  Soort bedrijf/instantie : St. Geschillencommissies Onderwijs

  Instantie : St. Geschillencommissies Onderwijs

  Functie : Plaatsvervangend voorzitter commissie voor advies en arbitrage bve

  Plaats : Utrecht

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 31-12-2015

 5. Datum ingang : 01-01-1995

  Soort bedrijf/instantie : Besturenraad

  Instantie : commissie voor advies en arbitrage dgo-geschillen

  Functie : Vice-voorzitter

  Plaats : Woerden

  Bezoldigd : Ja

  Datum eind : 31-12-2015

 6. Datum ingang : 01-01-1995

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Instantie : Stichting Rechtspraak en Geschillenregeling

  Functie : Voorzitter commissie voor geschillen interconfessioneel bve

  Plaats : Woerden

  Bezoldigd : Nee

  Datum eind : 31-12-2015

 7. Datum ingang : 01-04-2014

  Soort bedrijf/instantie : Universiteit

  Instantie : Radboud Universiteit Nijmegen (RUN)

  Functie : Lid raad van advies voor de rechtspraktijk

  Plaats : Nijmegen

  Bezoldigd : Nee

  Datum eind : 30-06-2015

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-04-2013

  Instantie : Rechtbank Gelderland

  Functie : senior rechter A

  Datum eind : 30-06-2015

 2. Datum ingang : 01-04-2013

  Instantie : Rechtbank Gelderland

  Functie : Voorzitter van het bestuur

  Datum eind : 30-06-2015

 3. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Oost-Nederland

  Functie : senior rechter A

  Datum eind : 31-03-2013

 4. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Rechtbank Oost-Nederland

  Functie : Voorzitter van het bestuur

  Datum eind : 31-03-2013

 5. Datum ingang : 01-01-2009

  Instantie : Rechtbank Breda

  Functie : Voorzitter van het bestuur

  Datum eind : 31-12-2012

 6. Datum ingang : 01-11-2001

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Functie : Coördinerend vice-president

  Datum eind : 31-12-2008

 7. Datum ingang : 01-11-2001

  Instantie : Rechtbank Rotterdam

  Functie : Sectorvoorzitter

  Datum eind : 31-12-2008

 8. Datum ingang : 24-04-1995

  Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage

  Functie : Rechter-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2001

 9. Datum ingang : 09-12-1998

  Instantie : Rechtbank Amsterdam

  Functie : Vice-president

  Datum eind : 31-10-2001

 10. Datum ingang : 02-02-1999

  Instantie : College van Beroep Studiefinanciering

  Functie : Plaatsvervangend lid

  Datum eind : 31-12-2000

 11. Datum ingang : 26-03-1996

  Instantie : College van Beroep Studiefinanciering

  Functie : Vice-voorzitter

  Datum eind : 08-12-1998

 12. Datum ingang : 02-03-1995

  Instantie : College van Beroep Studiefinanciering

  Functie : Lid

  Datum eind : 25-03-1996

 13. Datum ingang : 26-10-1992

  Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage

  Functie : Rechter

  Datum eind : 01-03-1995

 14. Datum ingang : 28-08-1991

  Instantie : Raad van beroep 's-Gravenhage

  Functie : Gerechtsauditeur

  Datum eind : 25-10-1992

 15. Datum ingang : 01-10-1988

  Instantie : Raad van beroep 's-Gravenhage

  Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding

  Datum eind : 01-10-1991