Open Rechtspraak

Eigenschappen

Geslacht: man
Initialen: H.
Achternaam: van Leeuwen
Titels: mr.

Rechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 01-01-2013

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

 2. Datum ingang : 01-09-2014

  Instantie : Centrale Raad van Beroep

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Nevenbetrekkingen

 1. Datum ingang : 01-06-2013

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Instantie : Stichting Philologisch Studiefonds

  Functie : Penningmeester

  Plaats : Milsbeek/Utrecht

  Bezoldigd : Nee

 2. Datum ingang : 01-11-2012

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Geschillen- en tuchtcommissie van het Nederlands Genootschap van Vertalers

  Functie : plaatsvervangend voorzitter

  Bezoldigd : Onbekend

 3. Datum ingang : 01-10-2012

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Instantie : Agis Zorgverzekringen

  Functie : Promotieactiviteiten

  Bezoldigd : Onbekend

  Historie beroepsgegevens

 1. Datum ingang : 14-03-1995

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Datum ingang : 05-12-1996

  Instantie : Centrale Raad van Beroep

  Functie : Coördinerend vice-president

  Datum eind : 01-06-2007

 3. Datum ingang : 02-03-1995

  Instantie : Centrale Raad van Beroep

  Functie : Vice-president

  Datum eind : 04-12-1996

 4. Datum ingang : 12-11-1987

  Instantie : Centrale Raad van Beroep

  Functie : Lid

  Datum eind : 01-03-1995

 5. Datum ingang : 12-03-1980

  Instantie : Raad van beroep Arnhem

  Functie : Ondervoorzitter

  Datum eind : 11-11-1987

 6. Datum ingang : 30-03-1978

  Instantie : Raad van beroep Arnhem

  Functie : Gerechtsauditeur

  Datum eind : 11-03-1980

 7. Datum ingang : 20-12-1978

  Instantie : Raad van beroep Arnhem

  Functie : Plaatsvervangend voorzitter

  Datum eind : 11-03-1980

Centrale Raad van Beroep

  Beroepsgegevens

 1. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Datum ingang : 01-01-2013

 2. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Centrale Raad van Beroep

  Datum ingang : 01-09-2014

  Nevenbetrekkingen

 1. Functie : Penningmeester

  Instantie : Stichting Philologisch Studiefonds

  Plaats : Milsbeek/Utrecht

  Datum ingang : 01-06-2013

  Soort bedrijf/instantie : Stichting

  Bezoldigd : Nee

 2. Functie : plaatsvervangend voorzitter

  Instantie : Geschillen- en tuchtcommissie van het Nederlands Genootschap van Vertalers

  Datum ingang : 01-11-2012

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Onbekend

 3. Functie : Promotieactiviteiten

  Instantie : Agis Zorgverzekringen

  Datum ingang : 01-10-2012

  Soort bedrijf/instantie : Onbekend

  Bezoldigd : Onbekend

  Historie beroepsgegevens

 1. Functie : Raadsheer-plaatsvervanger

  Instantie : Gerechtshof Arnhem

  Datum ingang : 14-03-1995

  Datum eind : 31-12-2012

 2. Functie : Coördinerend vice-president

  Instantie : Centrale Raad van Beroep

  Datum ingang : 05-12-1996

  Datum eind : 01-06-2007

 3. Functie : Vice-president

  Instantie : Centrale Raad van Beroep

  Datum ingang : 02-03-1995

  Datum eind : 04-12-1996

 4. Functie : Lid

  Instantie : Centrale Raad van Beroep

  Datum ingang : 12-11-1987

  Datum eind : 01-03-1995

 5. Functie : Ondervoorzitter

  Instantie : Raad van beroep Arnhem

  Datum ingang : 12-03-1980

  Datum eind : 11-11-1987

 6. Functie : Gerechtsauditeur

  Instantie : Raad van beroep Arnhem

  Datum ingang : 30-03-1978

  Datum eind : 11-03-1980

 7. Functie : Plaatsvervangend voorzitter

  Instantie : Raad van beroep Arnhem

  Datum ingang : 20-12-1978

  Datum eind : 11-03-1980